• left alt Compleet assortiment
  • middle alt Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis
  • right alt Makkelijk online bestellen!
Laden
Bezig met toevoegen...

Algemeen
Door gebruik te maken van (een deel van) deze site, hierna te noemen de site, gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.Indien u de bepalingen als opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gaat BUVA rationele bouwprodukten B.V. ervan uit dat u geen gebruik maakt van de site.

Kamer van Koophandel
BUVA rationele bouwprodukten B.V. is statutair gevestigd aan de Bremen 5, 2993 LJ te Barendrecht. BUVA rationele bouwprodukten B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24075224.

Inhoud
Alle door BUVA rationele bouwprodukten B.V. verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld, ontleend aan bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Voor de juistheid, nauwkeurigheid,geldigheid, volledigheid en actualiteit kan echter niet worden ingestaan. De informatie en aanbevelingen opdezewebsite kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebbenom bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Om u een zo prettig en aansprekend mogelijke winkelervaring te bieden zullen we uw gegevens, van eerdere bezoeken een onze Sshop, ook gebruiken. Dit zijn gegevens verkregen door cookies en bv uw IP-adres.

Waar worden gegevens voor gebruikt:

Het leveren van uw bestelling
Om uw bestelling te kunnen bezorgen hebben we een aantal gegevens nodig, zoals naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. Met deze gegevens kunnen we u op de hoogte houden over de status van de bestelling. Deze gegevens worden ook aan anderen gegeven, zoals onze bezorgdienst.

Account
In uw account op buva-online.nl slaan we onder andere de volgende informatie op: naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses (bijvoorbeeld als we je gevraagd hebben naar uw geboortedatum).  Deze gegevens hoeft u niet elke keer weer opnieuw in te voeren. De gegevens van oudere bestellingen worden bewaard en zijn makkelijke terug te vinden.

Persoonlijk contact
u kunt veel antwoorden op vragen al terugvinden in onze “Veel gestelde vragen”. Mocht u er toch niet uitkomen, dan neemt u contact op met een van onze medewerkers.

Nieuwsbrieven
BUVA rationele bouwprodukten B.V. verstuurt ook digitale nieuwsbrieven. U kunt zich voor deze nieuwsbrieven aanmelden (invoegen link aanmelden) via de site. Zo blijft u op de hoogte van ons laatste nieuws en aanbiedingen. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u dan af.

Uw mening telt
We zijn dol op reviews. Wilt u een review schrijven, dan kiest u zelf of uw naam zichtbaar is en of wij over de review contact met u mogen opnemen. Wij houden bij wie welke review schrijft.

Persoonlijk winkelen
We willen u in onze winkel zoveel mogelijk helpen en wijzen op artikelen die voor u interessant kunnen zijn. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en uw IP-adres, maar ook naar je wat je eerder bij ons kocht en je interesses die we kennen doordat we u daarnaar gevraagd hebben.

Verbetering van onze winkel en service
We willen voortdurend onze winkel verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan uw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacy-regels houden.

Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Wat doen we niet met je gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens nooit om aan u andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer. De informatie is nodig voor het juist functioneren van een website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen.

Cookies van bol.com zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt, maar ook om te zorgen dat onze website goed werkt en je fijn kunt winkelen. Door cookies krijgen we informatie over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen we die verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten.

Cookies zorgen ervoor dat:

- je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen;
- artikelen in je winkelwagentje bewaard blijven;
- je veilig winkelt bij BUVA rationele bouwprodukten;
- je reviews kunt lezen en schrijven en video’s kunt bekijken;
- de website snel is;
- we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
- we verbeteringen kunnen testen;
- we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken;
- je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google.


De meeste cookies van bol.com verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens het winkelen bij de buva-online.nl.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. U kunt op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs-, merk‐ en databankrechten. Dezerechten berusten bij BUVA rationele bouwprodukten B.V. of de betreffende rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUVA rationele bouwprodukten B.V. is het niet toegestaan enig onderdeel van de site te (doen) kopiëren, en/of te (doen) downloaden, en/of te (doen) exploiteren, en/of te (doen) openbaren, en/of te (doen) verspreiden, en/of te (doen) verstrekken, en/of te (doen) verveelvoudigen.

Aansprakelijkheid
BUVA rationele bouwprodukten B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, materieel of immaterieel, van welke aard dan ook, die verband houdt met gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site, waaronder begrepen maar niet beperkt hoeft te zijn tot storingen, onderbrekingen, defecten, virussen, overige onvolkomenheden aan apparatuur of downloads, tenzij aan de zijde van BUVA rationele bouwprodukten B.V. sprake is van opzet of grove nalatigheid. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens voor alle door BUVA rationele bouwprodukten B.V. ingeschakelde hulppersonen en derden.

Toepasselijk recht
Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de site en deze gebruiksvoorwaarden. Een voorkomend geschil zal enkel door de bevoegde rechter in Nederland worden beslecht. Slechts een andere rechter is bevoegd indien bepalingen van dwingend recht deze aanwijzen.

Laden
Laden